Datums 10. jūnijs, 2023
Laiks20.00
Vieta Pie Sīļukalna Kultūras nama un pagasta ēkas

10. jūnijā 20.00 Sīļukalna pagasta svētkos koncerts kopā ar Sīļukalna KN amatiermākslas kolektīviem. Piedalīsies arī draugu kolektīvs VPDK "Amizieris" no Galēniem. Tiks godināti zemnieki, amatnieki, sudraba un zelta kāzu gadadienas pāri, kā arī saimnieces un paši jaunākie. Pēc koncerta balle kopā ar grupu "Blēži".