Datums 25. aprīlis, 2024
Laiks10.00–15.00
Vieta Preiļu Kultūras nams
logo

Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas  satura  kritiskam  novērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli.

2024. gadā ar Kultūras ministrijas atbalstu semināri senioriem tiek rīkoti visos Latvijas novados, lai veicinātu medijpratību, mazinātu dezinformācijas radītos riskus un veicinātu kritisku, atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju. Īpaša sadaļa paredzēta arī krāpniecības gadījumiem, ar mērķi iepazīstināt seniorus ar iespējamiem draudiem un krāpnieku izpausmēm, spēt tos laicīgi noteikt, pasargāt sevi un savus tuviniekus.

25. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 Preiļu Kultūras namā (Raiņa bulvāris 28, Preiļi) notiks medijpratības darbnīca “Saproti informāciju!”, kuru vadīs Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

Papildu informācija un pieteikšanās: Ineta Liepniece, e-pasta adrese ineta.liepniece@preili.lv, tālr. +371 26636243.

Mācības Latvijā organizē Zemgales NVO Centrs kopā ar sadarbības partneriem no Latgales (Dienvidlatgales NVO Centrs), Kurzemes (Kurzemes NVO Centrs) un Vidzemes (Valmieras novada fonds). Par Rīgas un Zemgales reģionu atbildīgā organizācija – Zemgales NVO Centrs.

Senioru medijpratības mācības finansiāli atbalsta Kultūras ministrija līdzdarbības līguma ietvaros Līdzdarbības līgums ar Kultūras ministriju par valsts pārvaldes uzdevuma – senioru medijpratības veicināšana – veikšanu”, līgums Nr.2.5-8-31. Projektu koordinē un tā ieviešanu nodrošina Zemgales NVO Centrs (www.zemgalei.lv).