Datums 27. septembris, 2023
Laiks18.00
Vieta Preiļu pils

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

27. septembrī plkst. 18.00, Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku forums” un Preiļu novada pašvaldību rīkos “Dialoga apļus” Preiļu pilī, kur ar iedzīvotājiem diskutēs par uzticēšanos, izmantojot Somijā plašu ievērību guvušo Time Out metodi.  

Kas ir dialogs?

Dialogs ir konstruktīvs un līdztiesīgs sarunāšanās veids. Tā mērķis ir saprast citus, taču ne panākt vienprātību. Labākajā gadījumā dialogs rada negaidītas atziņas un citādu domāšanu.
Dialogs veicina uzticēšanos un padziļina dalībnieku izpratni par gandrīz jebkuru tematu. Dialogs var palīdzēt sapulcināt cilvēkus no dažādām vidēm, ļaujot tiem satikties kā līdztiesīgiem. Piemēram, dialogu var izmantot kā sagatavošanās daļu pirms garākas un padziļinātākas diskusijas, pirms risinājumu izstrādes vai lēmumu pieņemšanas.

“Dialoga apļu” jeb taimauta metode attīstījusies Somijā, lai pilnveidotu prasmes sarunāties un uzklausīt vienam otru, veicināt piederības sajūtu un pārliecību, ka ikviens ir vērtība un var ietekmēt norises valstī un sabiedrībā. Dialoga metode balstīta vēlmē mazināt sabiedrības polarizāciju un konfliktus. Somijā šo pieeju veiksmīgi izmanto sarunās ar iedzīvotājiem reģionos par tādām tēmām kā dabas nozīme, imigrācija, dzīve nenoteiktībā u. c.

2023. gada “Dialoga apļu” sarunās uzticēšanās tiks šķetināta četros aspektos: savstarpējā uzticēšanās, uzticēšanās valsts iestādēm, pašvaldības iestādēm un politiķiem. 

Šo dialoga apļu mērķi ir:

  • Vairot sabiedrības uzticēšanos, balstoties cilvēku viedokļa saprašanā, problēmu izgaismošanā, rēķinoties ar katra cilvēka unikalitāti;
  • Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli, pieredzi un atziņas par uzticēšanos citiem sabiedrības locekļiem un publiskajai varai;
  • Veidot diskusijas un sapratni starp dažādiem cilvēkiem un grupām.

Dialoga metodē mērķis nav pierādīt sava viedokļa pareizību vai panākt vienbalsību, taču labs dialogs ir veids, kā cilvēki var nonākt pie kopīgas izpratnes un atziņām, saglabājot cilvēcisko saikni un cieņu savā starpā.

Sarunu rezultāti un izteiktie viedokļi apkopotā veidā 27. oktobrī tiks prezentēti konferencē un darbnīcā Saeimā, kas tiks veltīta uzticēšanās veicināšanas jautājumiem Latvijas sabiedrībā.

"Dialoga apļiem" pieteikties ir aicināts ikviens: aktīvie iedzīvotāji; biedrību un nodibinājumu pārstāvji; pašvaldību un pašvaldību iestāžu pārstāvji, tostarp, kuru kompetencē ir sociālie un izglītības jautājumi; privātajā sektorā strādājošie, nepilsoņi/krievvalodīgie/citu mazākumtautību pārstāvji; jaunieši (vecumā no 14 gadiem); seniori; pašvaldību teritoriju nomalēs dzīvojošie iedzīvotāji; iedzīvotāji, kuri neizmanto digitālo vidi un citi iedzīvotāji.

Pieteikties iespējams ŠEIT.
Pieteikšanās noslēdzas divas dienas pirms pasākuma.
Papildu informācija pieejama ŠEIT.

Vairāk informācijas par “Dialoga apļu” norisi varat uzzināt rakstot uz e-pasta adresi ineta.liepniece@preili.lv, vai zvanot uz tālruni +371 26636243.