Datums 10.–18. novembris, 2023
Laiks10.00–17.00
Vieta Saunas pagasts

Iedzīvotāju konsultatīvā padome aicina Saunas pagasta iedzīvotājus piedalīties radošajā darbnīcā "Silta sirds Latvijai" 

  • 10.11.2023. plkst. 10.00 Saunas tautas namā;
  • 17.11.2023. plkst. 9.00 Salas sākumskolas aktu zāle.

Kopā ar Dienas aprūpes centra vadītāju Lieni Gžibovsku izgatavosim burciņas Valsts svētku noskaņās.
Līdzi jāņem 0,5 l burciņa bez etiķetes.

  • 18.11.2023. no 16.00 līdz 17.00 tiekamies Saunas tautas nama atpūtas laukumā, kur kopā izgaismosim teritoriju, ņemot līdzi darbnīcā vai mājās izgatavotās burciņas un ar pašu izvēlētu svecīti.

Maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā

/K. Skujenieks/

SVEICAM VALSTS SV
ĒTKU MĒNESĪ!
Lai ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju!
Saunas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome