Datums 4.–30. septembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Aizkalne un Smelteri
logo

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar biedrībām “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” un “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” no 4. līdz 30. septembrim pagastu iedzīvotājiem piedāvā iesaistīties Lauku labumu brīvbodēs.

Lauku labumu brīvbodes nav gluži parastas bodes. Te nav ikdienas garantēta preču pieveduma un cenas. Brīvbodes ir pašu iedzīvotāju veidota un uzturēta labdarības vieta, kur cilvēki var atdot, mainīties, sarunāt rudens ražas augļus – to, kas izaudzis uz lauka, dārzā, kas ievākts mežā un bišu dravā.

Visur skandina, ka ziema būs barga, bet mēs zinām, ja vien ļaudis savā starpā būs labestīgi un izpalīdzīgi, pārziemosim visi. Brīvbodēs mudinām nest un atdāvināt līdzcilvēkiem to, kas pašiem saaudzis daudz, ko nevaram paši apēst, ar ko varam dalīties, viens otru pabalstot un uzmundrinot, tādējādi stiprinot vietējās kopienas saites, izrādot rūpes par saviem tuvajiem un tālajiem novadniekiem. Lai ņemtu no brīvbodes lauku labumus, nekādu ierobežojumu nav – galvenais princips, ka dodam un ņemam labprātīgi un ar pateicību.

Viduslatgales pārnovadu fonda projekta “Labdarības aplis” (finanšu atbalsts no Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) ietvaros lauku labumu brīvbodes notiek pēdējo reizi. Šoruden pirmo gadu Preiļu novadā sāk darboties iedzīvotāju konsultatīvās padomes, ceram, ka paši pagasta ļaudis lems turpināt solidāro rudens ražas un pavasara sēklu un stādu savstarpējās došanas un mainīšanas tradīciju - vai tās būtu brīvbodes, vai kāds cits veids.

Brīvbodes notiks Aizkalnē (koordinēs Ingrīda +371 26525851) un Saunas pagasta Smelteros (koordinēs Velta +371 28615914). Jūsu ērtībai pārliecināties, kad brīvbode ir atvērta, vai piezvaniet koordinatoram. Koordinatori palīdzēs noorganizēt preču atvešanu un aizvešanu, ja būs nepieciešams.