Datums 14. jūnijs, 2023
Laiks14.00
Vieta Preiļi

1941. gada 14. jūnijs ir viena no traģiskākajām un drūmākajām dienām Latvijas jaunāko laiku vēsturē, skarot vairāk nekā piecus tūkstošus ģimeņu, deportējot ne vien latviešus, bet arī nacionālo minoritāšu pārstāvjus: ebrejus, krievus, vāciešus, poļus. Tā ir diena, kad Padomju Savienības okupācijas režīms veica nežēlīgu noziegumu pret latviešu tautu – pirmo civiliedzīvotāju masu deportāciju. Nevainīgi cilvēki bez jebkādas apsūdzības uzrādīšanas un tiesas sprieduma tika vardarbīgi apcietināti un spaidu kārtā izsūtīti uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem.

Laikā no 1940. gada līdz 1988. gadam padomju vara Latvijā represēja vairāk nekā 180 000 cilvēku.

Padomju propaganda apgalvoja, ka Sarkanā armija atbrīvojusi Latviju no vācu fašistiskajiem okupantiem, taču dažādas padomju represīvās iestādes Baltijā rīkojās kā okupētā, nevis savā teritorijā. Vietējo iedzīvotāju atbalsts padomju varai bija minimāls, tāpēc pārvaldes funkciju veikšanā tika iesaistīti cilvēki no citām PSRS republikām.

Staļina režīms klaji ignorēja cilvēktiesības un pārkāpa starptautisko tiesību normas. Vienīgais veids, kā padomju vara varēja noturēt paklausību vietējos iedzīvotājos, bija komunistiskās partijas izstrādātā un represīvo orgānu īstenotā terora politika.

Šogad 14. jūnijā īpaši atceramies Volontu dzimtu no Anspokiem un viņu nu jau četrās paaudzēs nezūdošo mīlestību pret Latviju un Latgali, kā arī apzinīgo darbošanos mūsu visu nākotnes vārdā par godu dzimtajai zemei. Jānis un Justins Volonti dzimuši Vitebskas apgabala Daugavpils apriņķa Preiļu pagastā Cišu sādžā nabadzīgu zemnieku Antona un Teklas Volontes (Vaivodes) piecu bērnu ģimenē. 1941. gadā deportēti uz nāves nometni Vjatlagā, kur arī miruši.

Jānis Volonts (1882-1943): Latvijas Valsts sabiedriskais darbinieks, II šķiras Triju zvaigžņu ordeņa, I šķiras Atzinības krusta, Aizsargu Nopelnu krusta, Polonia Restituta ordeņa un daudzu goda zīmju īpašnieks.

Justins Volonts (1870-1941): Preiļu pagasta zemkopis un lopkopis, Anspoku paraugsaimniecības un pienotavas izveidotājs, literatūras un mākslas cienītājs un kolekcionārs.

Pasākuma plāns:

Plkst. 14.00
Piemiņas brīdis Preiļu pilsētas kapos pie Volontu dzimtas akmens (pa labi no centrālā krusta). Piedalās Jāņa Volonta mazmeita Elizabete Roķe.

Plkst. 15.00
Piemiņas brīdis pie politiski represēto pieminekļa. Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ārija Vucāna uzruna, atmiņas, ziedu nolikšana.

Plkst. 15.40
Koncerts 1941. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņai Preiļu muižas kapelā.