Nevalstiskajās organizācijās

Zvaigznes diena, ko mēdz dēvēt arī par Triju Ķēniņu dienu un Kunga parādīšanās svētkiem, ir sena kristiešu svinamā diena. Trīs Austrumu gudrie redzēja zvaigzni virs Betlēmes spīdam un devās meklēt jaundzimušo jūdu ķēniņu. Šī diena ir Ziemassvētku laika nobeigums un liecina par saules atgriešanos, tā saistās ar daudz dažādiem ticējumiem.

Atzīmējot šos svētkus, biedrībā “Mūsmājas” pulcējās krietns pulciņš senioru. Pasākums norisēja sirsnīgā un priecīgā noskaņojumā pie tējas tases, cienājoties ar pašu dalībnieku sarūpētiem gardumiem.

Vienlaicīgi tas bija arī biedrības darba gada noslēgums. Valdes locekle Elma Aksjonova izteica pateicību par senioru atsaucību un piedalīšanos biedrības organizētajos kultūras, sociālās integrācijas un atpūtas pasākumos. Aktīvākie dalībnieki Marija Briška, Anna Brūvere, Agafija Trusova, Bronislava Rubine, un Marija Vaivode tika apbalvoti ar Pateicības rakstiem.

Pasākumā piedalījās arī Latgales reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētāja Helēna Piziča. Viņa pateicās par kopēju darbu, kas tiek veikts saistībā ar pensionāru labklājības un brīvā laika pavadīšanas organizēšanu, kā arī iepazīstināja ar apvienības nākamā gada plānotajiem darbiem.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska izteica atzinību biedrības “Mūsmājas” lomai senioru aktivitāšu organizēšanā un, dāvinot puķpodiņu ar hiacintēm un rozes sveci, vēlēja visiem gaismiņu sirdī un aktīvu, raibu 2020. gadu.

Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietniece Marija Briška pastāstīja par tikšanos Anglijā, Līdsas pilsētā ar senioru un viņu ģimenes locekļu grupu. Tikšanās laikā tika dāvinātas pašas adītas vilnas īszeķītes ar latviskiem rakstiem. Tas izraisīja dziļu pateicību un saviļņojumu dāvanu saņēmējiem. Dalībnieki tika uzrunāti arī par remigrācijas nepieciešamību un iespējām.

Marija Briška mūs priecēja arī ar daļu no savas rakstāmpiederumu kolekcijas. Kolekcija veidota 30 gadu ilgā periodā, pieturoties noteiktai tematikai. Tika uzdoti jautājumi par kolekcijā esošo, tematikai piederošu rakstāmpiederumu skaitu. Atjautīgākie klausītāji saņēma mazas balviņas.

Senioru deju kopas ”Brūklenājs” vadītāja Valentīna Brice mūs organizēja jautrām atrakcijām un dejām. Ielocījām kājas jautrās dejās un asinājām prātus šovā “Mēmais šovs”.

Neizpalika arī laimes aka. Katrs dalībnieks tika pie atraktīvas dāvaniņas un izteica laimes vēlējumu pārējiem.

Svētki mūs stiprina garā, svētki mūs dara laimīgus un dod spēku jaunām iedvesmām un darbiem. Paldies par kopā būšanu.

Valentīna Kudiņa