Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Īstenojot Preiļu novada pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa projektu “Esošo produktu efektivitātes paaugstināšana un jaunu produktu, pakalpojumu piedāvājums ZS “Vilkači””, projekta ietvaros tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi:

  1. Sulas pasterizators - produkcijas apjomu kāpināšanai un roku darba atvieglošanai produkcijas pārstrādē;
  2. Zāles pļaušanas traktoriņš - infrastruktūras sakopšanai, tūrisma aktivitāšu īstenošanas procesā;
  3. Stikla šķiedras kubls - tūrisma aktivitāšu īstenošanai un jaunu pakalpojumu sniegšanai.

Projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 6060,00 EUR, no tām Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums 2504,13 EUR.

Viss iegādātais inventārs un iekārtas jau tiek izmantotas reālā darbībā un ir atvieglojums gan roku darbam, gan var palielināt ražošanas apjomus sulu, sīrupu pasterizācijas procesos. Interesenti var pieteikties uz ekskursijām saimniecībā, lai gūtu priekšstatu par bio produkcijas ražošanas procesiem, tāpat arī tiek piedāvātas degustācijas iespējas un atpūta klusā dabas vidē.

ZS “Vilkači”  izsaka pateicību Preiļu novada pašvaldībai par atbalstu uzņēmējiem, uzņēmējdarbības attīstībā un iespējām saimniecībai piedāvāt jaunus pakalpojumus un celt ražošanas kapacitāti.

Informāciju sagatavoja

Projekta vadītāja
Skaidrīte Grigale