Preiļu novadā Ezeru apsaimniekošana

Valsts Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ir atbalstīts projekts “Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs”, projekta mērķis ir veikt materiāltehniskā aprīkojuma papildināšanu zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Preiļu novada ūdenstilpnēs, iegādājoties binokli, bezpilota lidaparātu ar nakts redzamības kameru, četras krūšu kameras un četrus peldošos kombinezonus zivju resursu aizsardzības efektivitātes paaugstināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs, kurās notiek licencētā makšķerēšana. Lai uzlabotu kontroles kvalitāti trīs pašvaldības atbildīgās personas iegūs bezpilota lidaparāta vadīšanas tiesības. Projekta kopējais finansējums 6889,76 EUR, no Zivju fonda piešķirts finansējums 6130,00 EUR apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 759,76 EUR.

Valsts Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros pašvaldībai ir atbalstīti četri projekti:

  • Projekts “Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Rušona ezerā”, projekta mērķis ir veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada ūdenstilpnēs, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Projekta rezultātā Preiļu novada Rušona ezerā tiks ielaisti 50 000 zandartu mazuļi, līdz ar to radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Preiļu novadā. Projekta kopējās izmaksas ir 14 217,50 EUR, Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 12 653,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 1564,50 EUR.
  • Projekts “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Pelēču un Lielajā Kolupa ezeros”, projekta mērķis ir veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Aizkalnes pagasta Pelēča ezerā un Lielajā Kolupa ezerā (Preiļu novada Rožkalnu pagasts, Augšdaugavas novada Kalupes pagasts), tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Projekta rezultātā tiks papildināti zivju resursi, paredzot 23 700 zandartu mazuļu ielaišanu – 8000 gabalus Preiļu novada Aizkalnes pagasta Pelēču ezerā un 15 700 gabalus Rožkalnu pagasta Lielajā Kolupa ezerā. Projekta kopējās izmaksas ir 6739,10 EUR, Zivju fonda finansējums ir 5997,00 EUR, līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb 742,10 EUR.
  • Projekts “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Bierzgaļa, Biešona un Pakalņa ezeros”, projekta mērķis ir veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Aglonas pagasta Bierzgaļa, Biešona un Pakalņa ezeros, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Tiks papildināti zivju resursi, paredzot to ielaišanu Preiļu novada Aglonas pagasta Bierzgaļa ezerā (20 000 gabalus), Biešonā (6000 gabalus) un Pakalņa ezerā (5000 gabalus). Projekta kopējās izmaksas ir 8814,85 EUR, Zivju fonda finansējums ir EUR 7844,00 EUR, līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb 970,85 EUR.
  • Projekts “Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Zolvas ezerā”, projekta mērķis ir veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Rušonas pagasta Zolvas ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Projekta rezultātā tiks papildināti zivju resursi, paredzot 30 000 zandartu mazuļu ielaišanu Preiļu novada Rušonas pagasta Zolvas ezerā. Papildinot zivju resursus Preiļu novada Rušonas pagasta Zolvas ezerā tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, un novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi pieejamie ezeru zivju resursi. Projekta kopējās izmaksas ir 8530,50 EUR, Zivju fonda finansējums ir 7591,00 EUR, līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb  939,50 EUR.

Valsts Zivju fonda pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstīts projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Preiļu novada Bleidas, Šusta, Limankas un Dovales (Ziļma) ezeriem”. Projekta mērķis ir izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Preiļu novada Bleidas, Šusta, Limankas un Dovales (Ziļma) ezeriem, lai plānotu šo ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu un pārvaldību, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli. Līdz ar to tiktu radīts uz zinātniskiem pētījumiem balstīts pamats pārdomātai Bleidas, Šusta, Limankas un Dovales (Ziļma) ezeru ekosistēmas uzlabošanai un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomiskajai attīstībai. Projekta kopējās izmaksas ir 10 406,00 EUR, Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 9261,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb  1145,00 EUR.

Valsts Zivju fonda pasākumā “Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” atbalstīts projektsPreiļu novada pašvaldības pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” 2022. gadā bijis 51 pilnvaroto personu sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols un Valsts budžetā iekasēti 744,25 EUR. Projekta rezultātā pašvaldībai budžetā tika atgriezti 744,25 EUR, kas ir 40 % no faktiski Valsts kasē ieskaitītās soda naudas summas par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu 2022. gadā patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Informāciju sagatavoja

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv