Valsts Zivju fonda pasākuma "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības" ietvaros Preiļu novada pašvaldība ir realizējusi četru projektus un 7 (septiņos) ezeros ir veikusi zivju mazuļu ielaišanas pasākumus:

1. projekts "Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Rušona ezerā", projekta mērķis bija veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada ūdenstilpnēs, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Projekta rezultātā Preiļu novada Rušona ezerā 2023. gada 23. oktobrī tika ielaisti 50 000 gabali zandartu mazuļi, līdz ar to radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanas rekreācijas un tūrisma attīstībai Preiļu novadā. Projekta kopējās izmaksas ir 14 217,50 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro 50 euro centi), Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 12 653,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 1564,50 EUR.

2. projekts "Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Pelēču un Lielajā Kolupa ezeros", projekta mērķis bija veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Aizkalnes pagasta Pelēča ezerā un Lielajā Kolupa ezerā (Preiļu novada Rožkalnu pagasts, Augšdaugavas novada Kalupes pagasts), tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Projekta rezultātā tika papildināti zivju resursi, 2023. gada 30. oktobrī ielaižot 8000 zandartu mazuļus Preiļu novada Aizkalnes pagasta Pelēča ezerā un 15 700 zandartu mazuļus Rožkalnu pagasta Lielajā Kolupa ezerā. Projekta kopējās izmaksas ir 6739,10 EUR (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi euro 10 euro centi), Zivju fonda finansējums ir 5997,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro)  līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb 742,10 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro 10 euro centi).

3. projekts "Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Bierzgaļa, Biešona un Pakalņa ezeros", projekta mērķis bija veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Aglonas pagasta Bierzgaļa, Biešona un Pakalņa ezeros, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. 2023. gada 15. novembrī tika papildināti zivju resursi, ielaižot 20 000 zandartu mazuļus Preiļu novada Aglonas pagasta Bierzgaļa ezerā, 6 000 zandartu mazuļus Biešona un 5 000 zandartu mazuļus Pakalņa ezerā. Projekta kopējās izmaksas ir 8814,85 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro 85 euro centi), Zivju fonda finansējums ir 7844,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro)  līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb  970,85 EUR (deviņi simti septiņdesmit euro 85 euro centi).

4. projekts "Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Zolvas ezerā", projekta mērķis bija veikt zandartu mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Rušonas pagasta Zolvas ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību. Projekta rezultātā 2023. gada 14. novembrī tika papildināti zivju resursi, ielaižot  30 000 zandartu mazuļus Preiļu novada Rušonas pagasta Zolvas ezerā. Papildinot zivju resursus Preiļu novada Rušonas pagasta Zolvas ezerā tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, un novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi pieejamie ezeru zivju resursi. Projekta kopējās izmaksas ir 8530,50 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro 50 euro centi), Zivju fonda finansējums ir 7591,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro) līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb  939,50 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro 50 euro centi).

Informāciju sagatavoja

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv