Preiļu novadā Izglītībā Pašvaldībā

9. novembrī Preiļos notika stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par stipendiju piešķiršanu medicīnas jomā studējošiem jauniešiem. Šogad tika saņemti 6 pieteikumi. Kā jau citur, arī stipendiju komisijas sēde notika attālināti videokonferences režīmā.

Komisija nolēma atbalstīt un piešķirt stipendijas 3 studentiem:

  • Sintijai Lakovskai, kura mācās Latvijas Universitātes Stradiņa medicīnas koledžā un apgūst māsas profesiju;
  • Anastasijai Baranovai, kura mācās Latvijas Universitātē un apgūst radiologa profesiju;
  • Inetai Pastarei, kura Rīgas Stradiņa Universitātē un apgūst māsas profesiju.

Stipendiju komisijas sastāvā piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle Evija Gurgāne, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada domes deputāts Juris Erts un SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova.

Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējais sekmju vērtējums, kas nav zemāks par 7 ballēm, students apgūst pilna laika 1. un 2. līmeņa augstākās izglītības programmu un izvēlētā profesija atbilst Preiļu pašvaldības atbalstāmo profesiju sarakstam.

Stipendijas tiek piešķirtas uz visu atlikušo studiju laiku. Stipendiju līgums paredz stipendijas saņēmējam pēc mācību iestādes beigšanas nostrādāt Preiļu pašvaldības ārstniecības iestādē noteiktu laiku, atkarībā no saņemtās stipendijas ilguma.

Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāvji, kuri informēs par līgumu slēgšanu un citām ar stipendijas saņemšanu saistītajām formalitātēm.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. +371 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv