2024. gada 8. maijā notiks Aglonas bazilikas Kora skolas rīkots XIX Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”.

Konkursa mērķis ir pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un skatuves kultūru, uzdevumi – popularizēt akadēmiskās dziedāšanas vērtības, sekmēt latgaliešu un garīgās mūzikas kultūru tradīciju saglabāšanu, veicināt pedagogu un audzēkņu pieredzes apmaiņu. Konkurss tiek rīkots Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem vecumā no 8 līdz 15 gadiem.

Repertuārs 

Informāciju sagatavoja 

Gunta Gulbe-Kalvāne

Direktores p.i.
gunta.gulbe [at] preili.lv