Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Jau kopš 2009. gada SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” klientiem katru mēnesi ir iespēja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nodot elektronisko norēķinu sistēmā WEBNams. Rādījumi jāiesniedz laikā no tekošā mēneša 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aktualizē elektronisko pakalpojumu priekšrocības, izmantojot WEBNams sistēmu kā ērtu veidu rādījumu nodošanai, kur klientiem ir iespēja sekot līdzi iesniegto rādījumu vēsturei, apskatīt rēķinu summas, kā arī redzēt ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņus.

Lai kļūtu par sistēmas lietotāju, ir jāuzraksta iesniegums par turpmāku rēķinu saņemšanu e-pastā, norādot e-pasta adresi, uz kuru turpmāk tiks izsūtīti rēķini. Iesniegumu var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi namu.parvalde@preili.lv vai iesniegt personīgi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļā Preiļos, Liepu ielā 2, 1. stāvā. Reģistrētiem klientiem katru mēnesi uz e-pasta adresi tiek izsūtīts elektroniskais rēķins PDF formātā. Savukārt, lai pieslēgtos WEBNams sistēmai pirmo reizi, sākotnēji nepieciešams izveidot kontu. To var izdarīt www.preilusaimnieks.lv vai arī https://webnams.preili.lv/.

Ieguvumi, reģistrējoties WEBNams:

  • iespēja saņemt rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem savā e-pasta adresē;
  • ērti nodot individuālo aukstā un karstā ūdens skaitītāju ikmēneša rādītājus;
  • sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumu vēsturei;
  • ērti norēķināties, dzīvojot laukos, citās pilsētās vai atrodoties ārzemēs.

Svarīgi zināt, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāievada regulāri, arī tajos mēnešos, kad kādu iemeslu dēļ ūdens netiek lietots, pretējā gadījumā sistēmā aprēķins tiks veikts automātiski pēc vidējā ūdens patēriņa.

Nemainīgi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot arī, rakstot uz e-pasta adresi namu.parvalde@preili, vai zvanot pa tālr. +371 65381382 vai +371 26345495.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa