Logo

Uzturēt, uzlabot un atjaunot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarināt paredzamo mūža ilgumu, mazinot atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, un padarīt nodzīvotās dzīves gadus tik veselīgi, cik vien iespējams – tāda ir Veselības Ministrijas izstrādātās Sabiedrības veselības stratēģijas 2014-2020 gadam pamatnostādne un 16. aprīlī projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/Move for life konferences ietvaros diskutēja projekta Latgales un Baltkrievijas partnerpašvaldību pārstāvji, projekta pilotgrupas Healthy lifestyle dalībnieki un sporta pedagogi.

Pasākuma programma bija gana plaša un daudzveidīga – sākot no diskusijas par statistiskiem rādītājiem par Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotāju paradumiem, ievērojot veselīgo dzīvesveidu un sekām, kas notiks, ja nedomāsim par kustībām savā dzīvē, beidzot ar inovatīvu nodarbību Preiļos un tuvākajā apkārtnē – Cigun, kuru vadīja Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas sertificēta Cigun instruktore Diāna Jakuboviča. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvji informēja par Latvijas nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu, kurā plāno iesaistīties arī Preiļu novada dome, lai organizētu vairāk veselību veicinošās aktivitātes un pasākumus pašvaldībā.

Projekta vispārējais mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot bezmaksas sporta infrastruktūru projekta partneru pašvaldībās Latvijā un Baltkrievijā.

Preiļu novada domes projekta kopējais budžets sastāda 64 697,00 EUR, no kuriem ENPI līdzfinansējums sastāda 90% 58 227,30 EUR, nacionālais finansējums 10% 6469,70 EUR.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Preiļu novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Projekts tiek īstenots Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros 2007-2013, Programmā Latvija- Lietuva- Baltkrievija.