Marts visā pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, bet marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību sociālo jautājumu aktualitātei un parādītu šīs jomas pārstāvju daudzveidīgo ikdienas darbu, Preiļu novada Labklājības pārvaldē laikā no 16. marta līdz 20. martam tiks piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes kā bērniem un jauniešiem, tā pieaugušajiem.

Balstoties uz šī gada sociālā darba mēneša vadmotīvu, kas akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmīgumu, sākumskolas vecuma bērniem tiks piedāvātas radošās (sa)darbnīcas – veidojot kādu darbiņu, tiks attīstīta savstarpējās sadarbības prasme. Aktivitātei nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Tā norisināsies 4 dienas: no 16. līdz 19. marta plkst. 10.00-12.00.

Visplašākais piedāvājums ir jauniešiem. Pēc pieredzes no Ēnu dienas, kad Labklājības pārvaldes direktoru Lauri Pastaru “ēnoja” 5 jaunieši, vēlamies parādīt sociālā darba speciālistu ikdienu tuvplānā, jo ne reti jauniešiem ir pavisam citāds priekšstats par to, kādi pienākumi ir strādājot sociālajā jomā, un, ticams, šī aktivitāte ļaus apjaust, vai nākotni saistīt ar sociālo sfēru. Pasākumā “Atver durvis uz sociālā darba profesiju!”, kas notiks 19. martā plkst. 11.00, jauniešiem tiks demonstrēta prezentācija par pārvaldes darbu un pakalpojumiem, tiks piedāvāta mini ekskursija, kā arī noslēgumā jaunieši varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot krustvārdu mīklu par un ap Labklājības pārvaldi, un veikt komandas darbu, darbojoties ar puzli “ “SALIEC” savu sociālo darbinieku!”. Tāpat jauniešiem 16. martā tiks piedāvāta iespēja apmeklēt nodarbību “Atgūt mieru attiecībās ar sevi” psihologa vadībā, bet no 17. līdz 20.martam būs iespēja apmeklēt radošās (sa)darbnīcas, līdzdarbojoties ar Dienas aprūpes centra apmeklētājiem – personām ar garīga rakstura traucējumiem, keramikas, muzikālajās, mākslas terapijas un dabas vides estētikas nodarbībās.

Vadmotīva –  savstarpējo attiecību nozīmīgums, aktualizēšana tiks piedāvāta arī pieaugušo auditorijai, 18.martā no plkst. 17.00-18.00 apmeklējot nodarbību “Mediācija kā iespēja”. Sociālais darbinieks sniegs informāciju par mediācijas procesu, par iespēju saglabāt cieņpilnas partnerattiecības un iespēju rast savstarpēji izdevīgu risinājumu komunikācijā.

Aicināts ikviens interesents!

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga