Pašvaldībā Pagastos

Pēdējās dienās visu Latvijas teritoriju, tai skaitā Preiļu novadu, pārklājusi sniega sega, vietām arī apledojums, apgrūtinot braukšanas apstākļus. Kā informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, pilsētas teritorijā darbā tiek izmantotas sešas tehnikas vienības – divi trotuāru tīrītāji un četri traktori (SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” un uzņēmuma “Neitrino” traktortehnika). Trotuārus un ietves tīra ar mazajiem traktoriem, kas var veiksmīgi manevrēt. Primāri sniegs tiek tīrīts pie iestādēm – stāvvietas pie izglītības iestādēm (bērnudārzi, skolas), pie pašvaldības ēkas un citas stāvvietas pilsētas teritorijā. Plkst. 4.00 no rīta darbu uzsāk seši strādnieki, kas tīra sniegu no ietvēm, kur traktortehnika nevar piekļūt, savukārt daudzdzīvokļu māju teritorijās strādā 12 sētnieki un uzkopšanas darbu brigāde trīs cilvēku sastāvā.

Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas Ceļu būvinženieris informē, ka pilsētas ielu braucamās daļas attīrīšanu no sniega jāveic, kad sniega kārtas biezums sasniedz 7 cm, pārējos ceļos – to klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm. Normatīvais laiks pilsētas ielu brauktuvju attīrīšanai no sniega pašvaldībā ir noteikts 2-3 stundas no sniega snigšanas beigām līdz pilnīgai brauktuves attīrīšanai, savukārt normatīvais laiks slīdamības novēršanai ir 3 stundas. Jāņem vērā, ka intensīvas snigšanas apstākļos ievērojams sniega daudzums uz ielām var atkārtoti parādīties ļoti īsā laikā, tostarp arī neilgi pēc brauktuves tīrīšanas. Tāpat putināšanas laikā uz brauktuvēm var veidoties sniega sanesumi.

Novada pagastos situācijas ir dažādas – iepirkuma par ceļu tīrīšanu ziemas sezonā rezultātā pakalpojumu sniedzēji pa teritorijām atšķiras. Atsevišķas pagastu pārvaldes informējušas pašvaldības vadību par nepietiekamu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, jo pakalpojuma sniedzējs – Latvijas Autoceļu uzturētājs uzvarējis vairākās iepirkuma daļās un nespēj vienlaicīgi nodrošināt pakalpojuma sniegšanu vairākos pagastos tehnikas trūkuma dēļ. Domes administrācijai un pagastu pārvalžu vadītājiem nākas risināt izveidojušos situāciju pašu spēkiem. Upmalas pagasts izmanto pašvaldības autoceļu un laukumu tīrīšanai pašvaldības traktortehniku un komunālās daļas darbinieka darbaspēku, Aizkalnes pagastā pašvaldības autoceļu tīrīšanu nodrošināja z/s “Druvas” īpašnieks, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Vēršam uzmanību, ka pašvaldība nodrošina tīrīšanu tikai uz pašvaldības ceļiem, savukārt, celiņi uz privātīpašumiem jātīra pašiem īpašniekiem.

Tāpat pašvaldība aicina plānot papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas apstākļiem atbilstošu ātrumu un ieturēt lielāku distanci. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, taču ar tiem nevar novērst ziemu. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar piebrauktu sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem (pārsvarā vietējās nozīmes autoceļi) nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos – stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka nepieciešams laiks, lai ielas atbrīvotu no sniega, savukārt intensīvas snigšanas un putināšanas laikā ielas pilnībā no sniega atbrīvot nav iespējams. Atgādinām, ka par konstatētām neattīrītām ietvēm var ziņot, zvanot pa tālruni +371 26438147.

Tāpat arī lūdzam autovadītājus iespēju robežās neatstāt uz ielām un auto stāvlaukumos savas automašīnas ilgstošai stāvēšanai, jo tas apgrūtina sniega tīrīšanu, veido brauktuves sašaurinājumus, kā rezultātā tiek apgrūtināta transporta līdzekļu kustība un palielinās drošas pārvietošanās riski.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa