Uzņēmējdarbībā Izglītībā

Skolās pilnveidotajā mācību procesā aizvien vairāk tiek  uzsvērta ne vien teorētisko zināšanu apguve, bet arī sasaiste ar praktisko, reālo dzīvi, par izpratni, kā apgūtās zināšanas ķīmijā, fizikā, matemātikā u.c. noderēs reālajā dzīvē, veicot pienākumus dažadās profesijās vai veidojot savus uzņēmumus. Lai gūtu šo pieredzi, priekšstatu par reālo darba vidi, nepieciešams uzņēmēju un darba devēju atbalsts.
Junior Achievement Latvia (JAL) vietnē Ēnu diena ir izveidojusi sadaļu Mācību ekskursijas, kur lūdz atsaukties uzņēmumus, iestādes, šogad piedāvājot virtuālas ekskursijas. Februārī JAL komanda lūdz atsaukties uzņēmumus un ievietot vietnē piedāvājumu, lai martā skolēniem  (skolēnu grupām, klasēm) būtu iespēja pieteikties un arī piedalīties virtuālajās ekskursijās.
Būsim ļoti pateicīgi un priecīgi, ja arī Latgales pilsētas  un uzņēmumi ierindosies starp Rīgu un citām Latvijas pilsētām!

www.jalatvia.lv/bnews/global/877

www.enudiena.lv/ekskursijas?field=&organization=&region=&search=&sort=default&p=2

Boriss Varlamovs
Latgales plānošanas reģiona
LUC komercdarbības konsultants

boriss.varlamovs@lpr.gov.lv