Pagastos Nevalstiskajās organizācijās

Preiļu pagastā vairāku gadsimtu garumā līdzās viens otram atrodas divi ciemi – Moskvina un Līči. Ja Moskvinā vienmēr dzīvojuši tikai vecticībnieki, Līčos iedzīvotāju skaits bijis jaukts – gan vecticībnieki, gan latgalieši. Viņi piederēja pie divām reliģiskām konfesijām – katoļu un vecticībnieku. Šodien, turpinot senču tradīcijas, abi ciemi uztur draudzīgas attiecības un strādā kopā. Kopš 2022. gada Līči un Moskvina piedalās kustībā “Viedais ciems”.

21. februārī Līču Kultūras namā Sabiedriskais centrs “Līči” organizēja vakaru “Vienoti daudzveidībā”, kura tēma bija – gavēnis dažādās reliģiskajās konfesijās. Uz sarunu tika aicināts katoļu priesteris Andris Ševels un vecticībnieku garīgais tēvs Ioans Larionovs.

Andris Ševels jau daudzus gadus kalpo Daugavpils Jēzus sirds baznīcā, kas šobrīd ir pilsētas lielākā draudze. Pērn saņēmis Daugavpils pašvaldības Gada balvu nominācijā “Sabiedriskā darbība”, bet šogad no Polijas prezidenta saņēmis apbalvojumu – Zelta krustu par nopelniem Latvijas Poļu kopienas labā. Savas uzstāšanās sākumā mācītājs teica: “Ja kādreiz, kad sabiedrība bija kristīgāka, cilvēki paši nāca uz dievnamu, tad tagad – sekulārajā pasaulē – Baznīcai ir jāiet pie cilvēkiem.” Turpinot savu runu, viņš klātesošajiem atgādināja, kad sākas un beidzas Lieldienu gavēnis. Salīdzinot ar pareizticīgo kalendāru, ir atšķirības. Katoļiem gavēnis sākas trešdien, 22. februārī, tā dēvētajā pelnu dienā. Šis nosaukums nāk no senas Baznīcas tradīcijas: toreiz grēku nožēlotāji gavēņa laika sākumā uzvilka grēku nožēlošanas tērpu un tika apkaisīti ar pelniem. Gavēnis beidzas Zaļajā ceturtdienā pirms Lieldienām. Tālāk sarunā izskanēja, kā jāuzvedas gavēņa laikā – par atturēšanos un nemitīgu lūgšanu.

Sarunu turpināja Moskvinas vecticībnieku draudzes garīgais tēvs Ioans Larionovs, informējot, ka vecticībniekiem gavēnis sākās pirmdienā, 20. februārī. Gavēņa laikā nedrīkst lietot uzturā gaļu, var tikai piena produktus. Savukārt no pirmdienas, 27. februāra, iestājas 40 dienu stingrais Lielais gavēnis. Gavēņa pirmajā un pēdējā nedēļā jāatturas no ēšanas. Daudz jālūdz, jānožēlo grēki Visaugstākā priekšā, jādara labus darbus.

Pasākums bija plaši apmeklēts – interesi izrādīja gan lauku ļaudis, gan pilsētnieki. Klātesošajiem ar garīgām dziesmām un dzejoļiem uzstājās Preiļu Romas katoļu baznīcas dziedātāji un biedrības “Moskvinas vecticībnieki” vecticībnieku tradicionālās dziedāšanas koris “Sretenije”.

Pasākuma noslēgumā visi klātesošie tika aicināti nobaudīt cienastus – pankūkas un pīrāgus, ko bija sarūpējuši sabiedriskā centra “Līči” jaunieši.

Vēlos izteikt pateicību vakara organizatorei un vadītājai, Sabiedriskā centra “Līči” vadītājai Marutai Plivdai.

Informāciju sagatavojusi

biedrības “Moskvinas vecticībnieki” priekšsēdētāja
Tatjana Kolosova-Peresta