Paradoksāli, bet Covid-19 apstādinātais laiks ir atraisījis mūsos cēlākas jūtas: solidaritāti, pieticību, jēgpilnāku attieksmi pret ikdienas rutīnu. Tas arī ir licis uz savas ādas izjust to, ko nozīmīga sabiedrības daļa jūt gadiem, – vecāka gada gājuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, hroniskām saslimšanām, fiziskiem un garīgiem traucējumiem, kuri bieži vien arī „normālajā” ikdienā spiesti pavadīt laiku izolēti vai baudīt dzīvi ar ierobežojumiem.

Viduslatgales pārnovadu fonds jau septīto gadu Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados apzina bērnus, kuriem kādas slimības dēļ dzīvē netrūkst objektīvu šķēršļu. Bērnus ar īpašām vajadzībām, bet mums visiem saprotamiem sapņiem. Vienam tā ir mācībām nepieciešama lieta, citam – lieta, kas padara ikdienu paciešamāku un patīkamāku, vēl citam – jauns, nebijis piedzīvojums, kuru sirds kāro, bet nesasniedz.

Labdarības akcija “Piepildīt sapni” ir ikgadēja iespēja kopīgiem spēkiem piepildīt šo bērnu kārotos sapnīšus. Mēs nevaram kā burvju fejas pamāt ar kociņu un iedot bērniem labu veselību, bet varam kopā saziedot līdzekļus, lai bērnu ilgošanās pēc noderīgas, attīstošas vai iepriecinošas lietas kļūtu par īstenību.

Šogad esam apņēmušies īstenot 15 bērnu sapņus. No Preiļu novada savu sapņu piepildījumu gaida 6 bērni, no Riebiņu novada 3 bērni, no Līvānu novada ilgojas 4 bērni, no Vārkavas novada cer pie kārotām lietām tikt 2 bērni.

Mēs aicinām ikvienu savu iespēju robežās uz brīdi kļūt par „labo feju” – “Piepildīt sapni” ziedotāju. Ziedojot mēs atdodam kādu daļu savas naudas, bet iegūstam pretim bērnu laimīgās acis, uzticēšanos pieaugušajiem un pasaulei, pārliecību, ka skaļi izteiktas vēlēšanās tiek sadzirdētas, un mēs palīdzam viens otram tās īstenot. Saka, ka laimi un veselību par naudu nenopirksi. Bet ziedošana ir viens no veidiem, kā par naudu padarīt pasauli labāku un cilvēkus priecīgākus.

Lasīt par bērniem, kuri gaida jūsu atbalstu, un iespēja ziedot ir Viduslatgales pārnovadu fonda mājas lapā www.vlpf.lv. Ziedojot norādiet “Ziedojums-Piepildīt sapni”. Jebkura Jūsu ziedotā summa palīdzēs piepildīt bērna sapni, veicinās viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos! Fondam ir sabiedriskā labuma statuss, tāpēc ziedotāji var piemērot iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaidi. Visi saziedotie līdzekļi nonāk tam paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem. Fonda rekvizīti:

 • Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
  Reģ. nr. 40008210954
 • AS “SEB Banka”
  Konta nr. LV35UNLA0050021079970
 • AS „Citadele banka”
  Konta nr. LV17PARX0016753060001
 • AS “Swedbank”
  Konta nr. LV72HABA0551046892983

Informācija par nodibinājumu „Viduslatgales pārnovadu fonds” www.vlpf.lv, vlpf@inbox.lv, +371 28399197

Par labdarības akciju.