Pagastos Sabiedrībā
Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcu apmeklē bīskaps Jānis Bulis

16. jūnijā Vidsmuižas Svētā Gara katoļu dievnamu, draudzi un svētceļniekus ar savu vizitāciju pagodināja Rēzeknes – Aglonas diacēzes bīskaps V. E. Jānis Bulis. Šajā  dienā dievkalpojuma Svētā Mise tika celebrēta kā pateicība Dievam par Vidsmuižas un Riebiņu draudžu prāvesta Aivara Kursīša 25. ordinēšanas gadadienu.

Bīskaps J. Bulis Mises mācībā izteica bažas, ka garīdzniecības ceļu izvēlas arvien mazāk jauniešu, un ticīgajām ģimenēm ieteica veltīt laiku lūgšanām, kas sekmētu priesterības ceļa izvēli. Prāvests A. Kursītis izteica pateicību Dievam, bīskapam J. Bulim, Preiļu novada pašvaldībai un visiem labas gribas cilvēkiem, kas šo svētku organizēšanā piedalījās  ar savu brīvprātīgo darbu, atbalstīja finansiāli, ziedoja un lūdzās. Savukārt draudzes locekļi pateicās prāvestam par sirds gudrību un ieguldījumu ticīgo garīgajā izaugsmē.

Informāciju sagatavoja

Vidsmuižas draudzes komitejas priekšsēdētāja vietniece
Maruta Beča