Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Vispasaules sociālā darba dienā, 15. martā, Preiļu novada Labklājības pārvaldē viesojās Latgales plānošanas reģiona DI Latgalē projekta vadības speciālisti, lai klātienē iepazītos ar Dienas aprūpes centra pakalpojumiem un klientiem.

Vizītes laikā tika izveidots video par Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centru.

Preiļu novads ir viena no tām Latgales pašvaldībām, kura piedāvā saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centrā (kopš 2018. gada) un Grupu dzīvokļos (kopš 2021. gada). Prioritāri un bez maksas šos pakalpojumus saņem personas, kurām veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, jo līdz 2023. gada 31. decembrim pakalpojuma sniegšana tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta: “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005.

Video par Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu “Grupu dzīvokļi”.

Lai saņemtu pakalpojumu Dienas aprūpes centrā pilnu darba dienu un/vai Grupu dzīvokļos, kas nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un psihiatra atzinums. Vēršam uzmanību, ka abi minētie pakalpojumi tiek sniegti personām ar pašaprūpes prasmēm, ar to saprotot, ka tām ir nepieciešams minimāls atbalsts ikdienas aktivitāšu veikšanai.

Vairāk par sociālo palīdzību, deinstitucionalizācijas projektu var uzzināt sadaļā Sociālā palīdzība un pakalpojumi.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa