Veselība Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome, sākot ar 2017. gadu,  īstenojusi projektu nr. 9.2.4.2/16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kura ietvaros uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta laikā īstenoti bezmaksas pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās- sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā perioda aprūpē un garīgās veselības. Projekta atbalsta pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju paradumu maiņu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, garīgās veselības saglabāšanu.

Vairāk kā 3000 novada iedzīvotāju aktīvi iesaistījušies tādās aktivitātēs kā veselības profilakses dienās pagastos un pilsētā, Māmiņu skolā, uztura meistarklasēs, ģimeņu sporta  dienu pasākumos, pagastu sporta spēlēs, vasaras nometnēs bērniem, slēpošanas nodarbībās, sporta spēlēs personām ar invaliditāti, vingrošanā fizioterapeita vadībā, skriešanas un soļošanas sacensībās “Cīruļputenis”, sporta pasākumā “Paskrien parkā”. 2018. un 2019. gada organizētas bērnu vasaras diennakts nometnes, pasākumi par veselīgu uzturu bērnudārzā. 2019. gadā organizēti 6 reproduktīvās un seksuālās veselības veicināšanas nodarbību cikli Preiļu novada skolās sadarbībā ar biedrību “Papardes zieds”.

2019. gada pirmsskolas izglītības iestādē uzsāktas vingrošanas nodarbības bērniem, kas turpinās 2020. gadā. Vingrošanas nodarbības bērniem vada sporta pasniedzēja Sandra Dančauska. Projekta ietvaros tiek iegādāts arī sporta inventārs nodarbību norisei.

2019. gadā uzsākti lekciju cikli interesentiem par dažādām tēmām garīgās veselības profilaksē. Garīgās veselības lekciju cikli turpināsies arī 2020. gada janvārī, februārī, martā. Nodarbību vadītāja psihoterapeite Inga Reinfelde.

2020. gada pirmajā pusgadā Preiļos notiks  trīs Lielo veselības dienu pasākumi, kur  iedzīvotāji tiks informēti par profilaksi sirds un asinsvadu saslimšanām, onkoloģiskām saslimšanām un psihiskām un garīgām problēmām. 2020. gadā plānota silto smilšu nodarbību norise Preiļos.

Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas116 915 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 99 377,75 EUR un valsts budžeta finansējums 17 537,25 EUR. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017.gada līdz 2020.gada jūnijam.

Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta novada mājas lapā www.preili.lv. .

Informāciju sagatavoja

projekta vadītāja Ineta Valaine