Veselība Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Ir noslēdzies Veselības ministrijas (VM) īstenotais pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā.  Pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa jeb vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāju ar uzturu uzņem pārāk lielu sāls daudzumu, savukārt 71% nepietiekami uzņem jodu.

Lai gan pētījuma dalībnieku zināšanas par sāls ietekmi uz veselību ir vērtējamas kā labas, tomēr Latvijas iedzīvotāju vidū sāls patēriņš vairāk nekā divas reizes pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas.

Vairāk informācijas par pētījumu un pētījuma gala ziņojums pieejams.