Pašvaldībā

3. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. Pamatojoties uz komisijas locekles Lienes Baškatovas-Jokstes iesniegumu, Liene Baškatova-Jokste tika atbrīvota no Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas sastāva ar šī gada 30. jūniju.

Par Preiļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekli iecelta Preiļu novada domes projektu vadītāja Ingūna Barkeviča.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore