Pašvaldībā

Preiļu novada dome teritoriju un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžeta ietvaros veikusi Preiļu autoostas četru autobusu piestātņu kosmētisko atjaunošanu. Par veiktajiem darbiem pastāstīja Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs.

Visās autobusu piestātnēs pārkrāsotas metāliskās konstrukcijas un solu koka konstrukcijas. Piestātņu jumtiem tika noņemts polikarbonāta segums, tas notīrīts no laika gaitā uzkrājušās organiskās nosēdumu un putekļu kārtas. Nomainītas arī nolietotās atkritumu urnas, kā arī atjaunoti autobusu sarakstu piloni (statīvi).

Atjaunošanas darbus veica SIA “Preiļu saimnieks”. Kopējās darbu izmaksas sastādīja 1077,26 eiro (tai skaitā PVN).

Veiktie darbi bija nepieciešami novecojušo elementu atjaunošanai autobusu piestātnēs un piestātņu vizuālā tēla uzlabošanai, lai veidotu patīkamāku vidi iedzīvotājiem, kuri izmanto autobusu satiksmi.

Tā kā Preiļu novada pašvaldība ir izstrādājusi jaunu detālplānojumu Preiļu pilsētas centra teritorijai, kurā ietilpst arī autoosta un autoostas laukums, plašāki uzlabošanas darbi autoostas teritorijā šobrīd netiek plānoti, līdz tiks veikta visas autoostas pārbūve.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste