Iedzīvotājiem

Šī gada 7. augustā daudzdzīvokļu mājas kopība Daugavpils ielā 71, Preiļos pieņēma lēmumu par jumta seguma steidzamu atjaunošanu jumta kritiskā stāvokļa dēļ – kāpņu telpas jumtam bija sapuvušas visas koka konstrukcijas, un visas mājas jumts kopumā bija lietus ūdens ķīlnieks – ūdens tecēja dzīvokļos, bojājot arī griestu paneļus. Jumta remontdarbi noslēdzās 29. septembrī.

Par spīti dažādiem organizatoriskiem šķēršļiem un mājas iedzīvotāju sākotnējai skepsei, tika lemts par avārijas stāvoklī esošā jumta remontdarbiem, par kuriem SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kā minētās daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs veica izmaksu aprēķinu nepieciešamajiem darbiem, un pieaicināja dokumentācijas izstrādātāju būvdarbu saskaņošanai ar Preiļu novada būvvaldi. Projekta kopējās realizācijas izmaksas sastādīja 10 624,89 EUR. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma lēmumu nepieciešamo finansējumu sadalīt divos maksājumos katram dzīvokļa īpašniekam atbilstoši dzīvojamai platībai.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ēku pārzinis Guntars Jurkijāns norāda, ka veikti patiešām nozīmīgi darbi, lai jumts varētu funkcionēt, pilnībā nomainot visu jumta konstrukciju. Tika noplēsts vecais, bojātais jumta segums. Līdz šim jumtam nemaz nebija siltinājuma, kā rezultātā bija lieli siltuma zudumi mājā, taču šobrīd ir ieklāts siltinājums un uzklāts ruļļveida, ruberoīda jumta seguma materiāls. Kāpņu telpai tika demontēta visa jumta konstrukcija, remontdarbu rezultātā tai uzstādīta jauna koka konstrukcija, uzklāts siltinājums, un uzlikts metāla jumts. Uzstādīta jauna notekūdeņu sistēma.

Jāatzīmē, ka visus darbus SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Remontdarbu un būvniecības brigāde veica pašu spēkiem, līdz ar to ir patiess prieks un gandarījums par paveikto darbu.

Paldies visiem mājas iedzīvotājiem par iecietību, atsaucību un sadarbību!

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa