Iedzīvotājiem

Iestājoties aktīvam lapu vākšanas laikam, un liekot uzsvaru uz atkritumu šķirošanas nozīmi gan savā sētā, gan novadā kopumā, vakar, 5. oktobrī, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Preiļu vecajos kapos uzstādīja četrus BIG BAG maisus, kas ir paredzēti tikai un vienīgi kapu atkritumiem – svecēm, plastmasas puķēm, puķu podiem, vāzēm, drātīm, plastmasas maisiņiem un tamlīdzīgiem atkritumiem.

Lai veicinātu iedzīvotājus šķirot atkritumus arī kapos, atdalot norādītos atkritumus no sakritušajām koku lapām un citiem zaļajiem atkritumiem, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina būt atbildīgiem, uzkopjot kapu kopiņas. Saprotams, ka arī kapos atkritumu ir pietiekoši daudz, tādēļ vēl jo svarīgāk ir neveicināt nekārtību kapos, un būt apzinīgam pilsonim.

Lūdzam nejaukt šos BIG BAG maisus ar tiem, kas paredzēti zaļajiem atkritumiem un izvietoti pilsētas masīvos priekš sētniekiem, ievērojot kapu teritorijā izliktās norādes pie maisiem un lielajiem atkritumu konteineriem!

Esošie lielie būvgružu konteineri, kas jau atrodas kapu teritorijā, turpmāk ir paredzēti biomasai – koku lapām, skujām, smiltīm, kas tiek izmestas kapu kopiņu uzkopšanas rezultātā. Šajos lielajos konteineros AIZLIEGTS mest sadzīves un citus šķirotos atkritumus, kas radīti ārpus kapu teritorijas!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pateicas par sapratni!

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa