Senioriem Nevalstiskajās organizācijās

Līvānu novada biedrība “Baltā māja” jūnija nogalē viesu namā pie Rāznas ezera organizēja sabiedrības integrāciju veicinošu nometni Latgales reģiona NVO.

Triju dienu integrācijas nometnē ”Visi savējie” piedalījās dalībnieki no Latgales reģiona mazākumtautību NVO, no latviešus pārstāvošajām NVO. Integrācijas nometnes programma sastāvēja no informatīvajām lekcijām par pilsoniskās sabiedrības norisēm, par katra indivīda  atbildību, par sabiedrības un valsts kopīgām problēmām, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības uzlabošanu. Informatīvās lekcijas un darbu grupās, ko papildināja interaktīvas aktivitātes, vadīja pieredzējušas ekspertes integrācijas jautājumos – Rasma Pīpiķe un Svetlana Semeņaka.  Visās nodarbībās uzmanība tika vērsta uz praktisku valsts valodas lietošanu, uz savstarpēju kontaktu veidošanu.

Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška veica lielu organizatorisku darbu, lai šajā nometnē piedalītos aktīvie seniori, lai godam pārstāvētu integrāciju veicinošas darbības. Bija vislielākais ieinteresēto senioru skaits – 13 dalībnieki.

Sakām lielu paldies biedrības “Baltā māja ” vadītājai  Ingūnai Badūnei par interesantu un saturīgu integrācijas nostiprināšanas programmas izveidi. Paldies Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētājai Marijai Briškai  par grupas izveidi un organizatorisko jautājumu risināšanu gan gatavojoties nometnei, gan nometnes laikā.

Preiļu novada Pensionāru biedrības

valdes locekle  Marija Volkova