Iedzīvotājiem

Vasara SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas daļas remontdarbu un santehnisko darbu brigādēm ir aktīvs remontdarbu veikšanas laiks. Jāatzīst, ka šobrīd lielākais īpatsvars ir darbiem, kas prasa nekavējošu rīcību – tās ir dažādas avārijas situācijas un iepriekš neplānoti un steidzami darbi. Šīs vasaras aktuālais un sāpīgais jautājums ir daudzdzīvokļu māju jumti, kas kopumā ir kritiskā stāvoklī.

Kopš jūnija aktīvi notiek daudzdzīvokļu māju jumtu remontdarbi, kas šobrīd ir noteikti kā prioritāte, un laika ziņā ir visietilpīgākie. Jāatzīmē, ka šajā jautājumā liela loma ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībai, kuriem būtu jāizvērtē situācija un varbūt pat jāpieņem lēmumi par labu nopietniem māju jumtu remontdarbiem, piesaistot celtniecības uzņēmumus.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” remontdarbu brigādes paveiktie darbi kopš jūnija:

 • Viļānu iela 2 – pabeigts jumta remonts, veikta skursteņa pārbūve;
 • Rēzeknes iela 30 – pabeigti jumta pielabošanas darbi;
 • Celtnieku iela 9 – pabeigti jumta pielabošanas darbi;
 • Jaunā iela 1 un Liepu iela 7 – iesākti jumta remontdarbi;
 • Celtnieku ielā 3 un N. Rancāna ielā 4 notiek dokumentācijas sagatavošana jumta seguma nomaiņas darbiem;

Pārējie remontdarbi:

 • Rēzeknes iela 16 – lieveņa izbūve un uzstādīšana, jauna notekas posma uzstādīšana;
 • Daugavpils iela 74 – āra soliņu atjaunošana, jaunas smilšu kastes uzstādīšana;
 • Brīvības iela 50 – notiek mājas fasādes krāsošanas darbi.

Šī gada pirmais pusgads aktīvs arī santehnisko darbu un avārijas dienesta brigādei. Un arī, jāatzīst, ka veiktie darbi pamatā ir avārijas situāciju seku likvidēšana un neatliekamie darbi, jo dienesta galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi un kanalizācijas sistēmas darbību. Vasaras sezonā iedzīvotāji aktīvi veic remontdarbus savos dzīvokļos, un nereti avārijas situācijas rodas tieši tur, jo inženiertehniskās komunikācijas ir krietni novecojušas un vairs nepilda savas funkcijas, kā rezultātā nākas veikt neatliekamus labošanas darbus.

Paveiktie darbi:

 • Daugavpils iela 74 – pirmajā un otrajā kāpņu telpā nomainīts kanalizācijas izvads līdz kanalizācijas savācējakai;
 • Rancāna iela 5-2 – nomainīts aukstā ūdens stāvvads līdz pagrabam;
 • Daugavpils iela 51 – pilnībā nomainīta kanalizācijas sistēma, aukstā ūdens stāvvadi un guļvadi. Šajā adresē līdz šī gada beigām visā mājā plānots pilnībā pabeigt inženiertehnisko tīklu nomaiņu;
 • Rancāna iela 4 – 2. kāpņu telpā nomainīts karstā ūdens stāvvada posms;
 • Pils iela 2 – pilnībā nomainīti aukstā ūdens guļvadi;
 • Jaunā iela 1-59 – kanalizācijas stāvvadu posma maiņa;
 • Liepu iela 1 – no 9. dzīvokļa līdz pagrabam nomainīts aukstā ūdens stāvvada posms;
 • Liepu iela 1-77 – kanalizācijas stāvvadu posma maiņa;
 • A. Paulāna iela 1a – pilnībā nomainīti aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadi un guļvadi;
 • Liepājas iela 40-16 – kanalizācijas stāvvadu posma maiņa;
 • Saltupes iela 5 – kanalizācijas gaisa izvadu posma maiņa;
 • Daugavpils iela 68 – no 13. dzīvokļa līdz pagrabam veikta kanalizācijas, aukstā un  karstā ūdens stāvvadi;
 • Pils iela 6-12 – aukstā ūdens stāvvadu posma maiņa;
 • Celtnieku iela 8-2 – karstā ūdens guļvadu posma maiņa;
 • Celtnieku iela 10 – trešajā kāpņu telpā veikta karstā ūdens cirkulācijas ventiļu maiņa;
 • Liepu iela 4 – pilnīga aukstā un karstā ūdens guļvadu maiņa. Darbi tiks pabeigti augusta sākumā.

Plānotie darbi:

 • Augustā plānots veikt kritiskajā stāvoklī esošo aukstā ūdens guļvadu maiņu;
 • Augustā, septembrī plānots veikt dažādus siltumapgādes sistēmas remontdarbus – māju siltumtrašu noslēgventiļu maiņu, radiatoru maiņu dzīvokļos u. c. darbus.

Kā norāda Avārijas dienests, šī gada pirmā pusgada laikā Avārijas dienestā mēneša laikā vidēji tiek saņemti pieci izsaukumi dienā avārijas situāciju novēršanai – tiek mainīti ūdens maisītāji, lokanie pievadi līdz maisītājiem, kā arī kanalizācijas tīrīšanas darbi – mēnesī ir ap 10 šādiem izsaukumiem, kā arī tiek veikti citi darbi.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atgādina par pareizu kanalizācijas izmantošanu daudzdzīvokļu mājās.

Visi neplānotie un steidzamie darbi tiek veikti par daudzdzīvokļu māju uzkrājuma līdzekļiem un tiek saskaņoti ar māju pilnvarotajām personām jeb māju vecākajiem.