Izglītībā Jaunatne
Logo

Ar mērķi stiprināt Vārkavas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes attīstību, skolas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem iesaistījās iniciatīvā “KONTAKTS”, kuras laikā septembrī un oktobrī notika vairāki pasākumi un pieredzes apmaiņas braucieni.

Jaunieši devās uz Preiļiem, lai tiktos ar zīmola “Jašas podi” izveidotāju Kristīni Nicmani, kura pastāstīju savu pieredzes stāstu, par to, kā kļuva par amatnieci un uzņēmēju. Savukārt, ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Ilonu Indriksoni jaunieši diskutēja par līdzdalību un iekļaujošu sabiedrību, jaunieši mācījās izteikt savu viedokli par sev svarīgām tēmām domes sēžu zālē. Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva stāstīja par jauniešu iespējām Preiļu novadā.  Jaunieši devās arī uz Riebiņu multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru “Pakāpieni”, kur tikās ar vietējiem jauniešiem un jaunatnes darbinieku Lauri Uzulnīku. Tikšanos laikā ar sporta treneri un boksa kluba “13th Round Raimondu Šņepstu” metāla mākslas galerijas izveidotāju un Aleksandru Nestjeruku, jaunieši guva vērtīgus piemērus par drosmi, mērķtiecību un savu stipro pušu attīstīšanu. Oktobra beigās jaunieši tikās ar biedrības “Jaunvide” vadītāju Dagniju Dudarjonoku, kura pastāstīja par līdzdalības iespējām, darbu nevalstiskajās organizācijās un projektu īstenošanu, jaunieši strādāja divās grupās un izstrādāja savas projekta idejas, ko pēc tam prezentēja skolas biedriem.

Projekta laikā jauniešu paplašināja redzesloku, guva jaunu pieredzi, iepazina citus jauniešus, attīstīja savas prasmes projektu īstenošanā. Jaunieši ir kļuvuši atvērtāki, jaunām idejām bagātāki.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Skolas parlamenta konsultante
Inga Some