Pagastos Iedzīvotājiem

18. jūnijā Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā vizitācijā ieradīsies Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, būs iespēja saņemt arī Iestiprināšanas sakramentu. Tāpat arī svētkus kuplinās Aglonas bazilikas koris.