Sportā

26. februārī plkst. 10.00 Vārkavas pamatskolas zālē tiek gaidīti volejbola entuziasti. Komandas sastāvs – 4 cilvēki.

Čempionāta mērķi un uzdevumi:

  • Popularizēt volejbolu iedzīvotāju vidū.
  • Noskaidrot labākās komandas.
  • Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Sacensības organizē un vada Preiļu novada sporta organizatori. Spēles notiek pēc volejbola noteikumiem. Spēles ilgums tiks atrunāts sacensību dienā.

Nolikums - Vārkavas 2023. gada atklātais čempionāts volejbolā