Pašvaldībā

Atgādinām, ka spēkā ir Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu, noformētu atbilstoši noteikumos norādītajām prasībām līdz katra mēneša 15. datumam Preiļu novada pašvaldībā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301). Tālāk tas tiks nodots Komisijai izvērtēšanai, kas savukārt atbilstošos pieteikumus virzīs apstiprināšanai domes sēdē.

Ar noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā.