Uzņēmējdarbībā

Valsts valodas centra akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” šogad aprit jau 15 gadi. Šīs akcijas mērķis ir atrast latviskus un čaklus uzņēmumus, kas savā ikdienā vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu. Šī akcija dod iespēju pateikties Latvijas uzņēmējiem par viņu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides kopšanā un attīstīšanā, kā arī valsts valodas stiprināšanā, īpaši atzīmējot tos uzņēmumus, kas savām precēm un pakalpojumu aprakstiem pastāvīgi nodrošina gan nevainojumu latvisku izskatu, gan marķējumu latviešu valodā. Tāpat arī akcijā tiek izcelti dažādu valstu un tautību pārstāvju uzņēmumi, kuri veiksmīgi kopj latviskās tradīcijas un uzņēmējdarbības vidi.

Akcijai var pieteikt ikvienu ražotāju vai apkalpojošās sfēras uzņēmumu; pieteikumus izvērtēs Valsts valodas centra ekspertu komisija.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Valsts valodas centrs aicina izcelt Latvijas uzņēmējus, piesakot viņus akcijai.

Pieteikt kandidātus akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” iespējams sociālajos tīklos Facebook un Twitter, pa tālruni +371 67334633, +371 67334269, pa e-pastu info@vvc.gov.lv vai valodas.akcija@vvc.gov.lv, pa pastu: Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai nosūtot uzslavu mobilajā lietotnē “Valodas draugs”.

Informācijai:

Valsts valodas centra
Administratīvais departaments
Tālr.: +371 67334616; e-pasts: info@vvc.gov.lv