Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vadītāja p.i. Kristīne Sorokina informē, ka darbs un funkciju īstenošana VPD tiek nodrošināta arī ārkārtējās situācijas laikā. Saistībā ar COVID-19 izplatību – probācijas klienti un apmeklētāji VPD Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļā (Preiļos un Līvānos) tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās.

Lai rūpētos par VPD darbinieku un probācijas klientu/apmeklētāju veselību un drošību un ierobežotu COVID-19 izplatību, pirms klātienes tikšanās ar probācijas klientiem/apmeklētājiem telefoniski tiek pārrunāti jautājumi saistībā ar COVID-19, probācijas klients/apmeklētājs tiek izjautāts par viņa veselības stāvokli/vai viņam nav saslimšanas pazīmju,  vai viņš pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav bijis ārvalstīs, viņam nav laboratoriski apstiprināta COVID-19 diagnoze, kā arī nav bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku vai kontaktpersonu.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā darbs ar probācijas klientiem/apmeklētājiem lielākoties notiek attālināti, sazinoties pa telefonu/sarakstoties e-pastā un/vai WhatsApp, taču ir probācijas klientu kategorijas un apmeklētāji ar kuriem notiek tikšanās klātienē. Kriminālsoda – piespiedu darbs – izpilde tiek nodrošināta iespēju robežās, noteiktā kārtībā VPD uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība.

Tiekoties ar probācijas klientu/apmeklētāju klātienē tiek ievēroti piesardzības pasākumi:

  • probācijas klients/apmeklētājs tiek aicināts doties nomazgāt rokas ar ziepēm;
  • tiek nodrošināta sociālā distancēšanās2 m starp VPD darbinieku un probācijas klientu/apmeklētāju;
  • probācijas klients/apmeklētājs paraksta apliecinājumu, ka viņš pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā pirms apliecinājuma sniegšanas nav bijis ārvalstīs, viņam nav laboratoriski apstiprināta COVID-19 diagnoze, kā arī nav bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku vai kontaktpersonu;
  • VPD darbinieks un probācijas klients/apmeklētājs klātienes tikšanās laikā lieto vienreizējās lietošanas sejas masku un vienreizlietojamos cimdus;
  • VPD telpās ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi rokām, ko izmanto probācijas dienesta darbinieki un probācijas dienesta klienti/apmeklētāji;
  • VPD telpas tiek regulāri vēdinātas un veikta virsmu/durvju rokturu dezinfekcija.