Veselība Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Valsts nodrošina atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem uz ārsta sertificēta gastroenterologa izsniegtas izziņas pamata. Tās termiņš ir divi gadi. Taču, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās iespējamību, ārstniecības iestādes ir pārtraukušas ambulatorās vizītes, tostarp izmeklējumus un konsultācijas. Līdz ar to ar celiakiju slimiem bērniem nav iespējas konsultēties pie sertificēta gastroenterologa, lai saņemtu ārsta izziņu, kas nepieciešama valsts pabalsta saņemšanai. Arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai tās noteiktā termiņa beigām būs nepieciešams laiks, lai apmeklētu ārstu un saņemtu nepieciešamo izziņu.

Tāpēc otrdien, 31. martā, valdības sēdē ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem”. Tie nosaka, ka, ja ar celiakiju slimajiem bērniem, kuri saņēma valsts atbalstu, noteiktās ārkārtas situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām beidzas ārsta izziņā norādītais termiņš un nav iesniegta nepieciešamā ārsta izziņa atbalsta saņemšanai, izziņas darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz  sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jaunas ārsta izziņas izdošanai .

Minētajos gadījumos ārsta izziņas termiņš tiks pagarināts automātiski, un rakstisks pieprasījums par atbalsta piešķiršanu nebūs jāiesniedz. Ārsta izziņas derīguma termiņa pagarināšana būs attiecināma uz visām ārsta izziņām, kurām derīguma termiņš būs beidzies sākot ar ārkārtējās situācijas izsludināšanas pirmo dienu – 2020.gada 12.martu.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
+371 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv