Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, saziņa ar iedzīvotājiem notiks attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz cilvēku pulcēšanos.

Iesniegumus iedzīvotāji varēs iesniegt, sūtot vēstulē pa pastu, e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Preiļu novada domes ēkas 1. stāva priekštelpā ir ierīkota dokumentu pastkaste, kurā ir iespējams atstāt iesniegumus un dokumentus nodošanai pašvaldībai.

Saziņa ar Preiļu novada domi: +371 65322766, e-pasts: dome@preili.lv