Iedzīvotājiem

Lai nodrošinātu šobrīd, kā arī iepriekš Gērnsijā dzīvojošo un strādājošo Latvijas valstspiederīgo sociālās tiesības, valdība 18. augusta sēdē lēma par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līguma sociālās drošības jomā parakstīšanu un iesniegšanu apstiprināšanai Saeimā.

Minētais līgumprojekts Latvijas valstspiederīgajiem paredz tiesības uz vecuma pensiju un ar to saistītajiem pabalstiem. Piemēram, tie, kas jau ir atgriezušies Latvijā, bet iepriekš ilgāk par gadu veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas Gērnsijā, varēs Latvijā saņemt vecuma pensiju no Gērnsijas, jo Līgums ļaus summēt apdrošināšanas periodus tiesību noteikšanai uz vecuma pensiju. Tas nozīmē, ja katrā no iesaistītajām pusēm atsevišķi cilvēkam, sasniedzot pensijas vecumu, vēl nerodas tiesības uz vecuma pensiju, tad būs iespēja abās valstīs uzkrātos periodus summēt kopā. Gērnsija un Latvija katra savu vecuma pensiju maksātu proporcionāli veiktajām iemaksām. Līguma noslēgšana ir Labklājības ministrijas un Ārlietu ministrijas iniciatīva, ievērojot diasporas intereses.

Gērnsija ir britu kronim tieši pakļauta teritorija (crown dependency), bet tā nav Apvienotās Karalistes daļa, tādēļ, kad no 1973.-2020. gadam Apvienotā Karaliste bija Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, uz Gērnsijas teritoriju neattiecās ES tiesību akti sociālās drošības jomā. Līdz ar to starp Latviju un Gērnsiju sadarbība sociālās drošības jomā līdz šim netika regulēta, rezultātā situācija veidojās tāda, kāda tā ir ar trešajām valstīm. Gērnsijā ir ap 60 000 iedzīvotāju. Šajā teritorijā ir ļoti aktīva latviešu diaspora. Latvijas darbaspēks ir sniedzis atzīstamu pienesumu viesmīlības, lauksaimniecības un citām pakalpojumu nozarēm.

Informāciju sagatavoja:

Aiga Ozoliņa,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja,
+371 67021581,
aiga.ozolina@lm.gov.lv