Izglītībā

Decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 7.d klases skolēni Kristers Šņepsts un Ramona Dārta Ivdre piedalījās vācu valodas konkursā “Mein/Unser Weihnachtsmärchen”, kurā bija jāuzfilmē video par savu Ziemassvētku pasaku. Konkursā tika iesniegti 20 darbi gan no Latvijas, gan Igaunijas, bet 7. – 9. klašu grupā bija deviņu darbu konkurence. Žūrija par labāko atzina tieši preiliešu radīto video, kura galvenā doma bija par Ziemassvētku patieso nozīmi.

Kā atzina Kristers, konkurss nebija viegls, tomēr sadarbojoties iznāca sasniegt augstu līmeni. Šis bija Kristera pirmais vācu valodas konkurss. Neskatoties uz to, zēnam ar klasesbiedreni Ramonu veicās ļoti labi. No sākuma esot bijis grūti izdomāt, ko tieši veidos. Beigās tika izdomāts, ka tiks taisīts video teātris par kaķiem un patieso Ziemassvētku nozīmi. Tad process aizgāja raiti uz priekšu. Visgrūtāk bija izdomāt scenāriju un iztulkot to vācu valodā, jo šis ir tikai otrais gads, kopš abi skolēni mācās šo svešvalodu. Protams, darbu arī apgrūtināja karantīnas apstākļi, jo ar Ramonu un skolotāju nevarēja satikties klātienē, bet, neskatoties uz to, video tomēr iznāca ļoti labs. Turklāt tika uzlabotas spējas darboties attālināti, kā arī tika papildinātas zināšanas, uzlabota izruna vācu valodā.

Ramona stāsta, ka viņai paticis gan sadarboties kopā, gan izvēlētie stāsta varoņi un video ideja. Protams, strādājot klātienē, būtu papildus iespējas un varbūt vēl kas interesantāks izdomāts, bet tāpat galarezultāts patīk. Ramonai prieks par 1. vietu, un mietene labprāt piedalītos vēl kādos konkursos.

Audzēkņi pateicas vācu valodas skolotājai Anita Lazdānei par padomiem, palīdzību, apgūstot vācu valodas gramatiku un izrunu, kā arī par paļaušanos uz abu skolēnu darbu, strādājot tikai attālinātā režīmā.

Kristera Šņepsta un Ramonas Dārtas Ivdres veidoto video varat skatīt šeit: Video “Bedeutung von Weihnachten” (vācu valoda)