Kultūrā Iedzīvotājiem

Ceturtdien, 10. decembrī, tiešsaistē notiks V Latvijas stāstnieku konference “Augt – tas nozīmē dzīvot: mēs starp dabisko, mantoto un citādo”. Konferencē šogad tiks pievērsta uzmanība cilvēka attiecībām ar dabu, dzīvojot 21. gadsimtā. Aicināti pievienoties visi stāstnieki un stāstniecības kustības atbalstītāji.

 Atzīmējot Starptautisko augu aizsardzības gadu, konderencē tiks izcelta tēma par identitātes veidošanos, piederības sajūtas stiprināšanu, savstarpējām attiecībām ar vietām, lietām un cilvēkiem, sadarbību kopienas ietvaros un ārpus tās.

Konferences pirmajā daļā ar stāstījumu par “Zemi un pasauli kā garīgām vērtībām” dalīsies Filozofijas un socioloģijas institūta direktore profesore Maija Kūle, bet par tēmu “Es kā ūdeņu daļa – mūsu ūdens ceļš” – hidrobiologi Andris un Loreta Urtāni.

Savukārt konferences otrajā daļā tiks rosināta diskusija par cilvēka saskari ar apkārtējo vidi, mijiedarbību ar dabu un līdzcilvēkiem, aicinot domāt par augšanu un pieaugšanu, izaugsmi un uzplaukumu, iesakņošanos un sakņu apzināšanu, vienlaikus pievēršot uzmanību šo procesu atspoguļojumam stāstos, kā arī stāstniecības tradīcijas tālāknodošanai paaudžu mijiedarbībā. Ar savu pieredzi dalīsies Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna, Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova, Valmieras integrētās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Agita Lapsa un nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere.

“Dažādie skatpunkti un stāsti veido kopīgu platformu diskusijai par dabiskās, neskartās, pašatjaunojošās (mežs, purvs, pļava) un sakoptās, labiekārtotās, dzīves kvalitāti uzlabojošās un aizvien atjaunojamās vides (dārzs, parks, tīrums) attiecībām, to nozīmi cilvēka dzīvē, mežonīgā un koptā attiecību dažādām vēsturiskām formām un to līdzās pastāvēšanas iespējām 21. gadsimta dažādo tehnoloģiju un virtuālo komunikāciju vidē,” saka Māra Mellēna, Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle.

Konference pulcēs stāstniekus un stāstu pasākumu rīkotājus, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus, pašvaldību kultūras darbiniekus, sabiedrības pētniekus, kultūras vēstniekus un NVO pārstāvjus, Latvijas stāstnieku festivālu organizatorus un iesaistītos partnerus, folkloras kopu vadītājus un skolotājus, kā arī ikvienu, kurš ieinteresēts stāstnieku aktivitātēs, stāstniecības tradīciju attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Konferenci organizē Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kultūras ministrijas atbalstu.

Šogad, atbilstoši valstī noteiktajam epidemioloģiskajam stāvoklim, konference notiks tiešsaistē 10. decembrī, plkst. 10.00. Pieteikšanās iespējama līdz 3. decembrim.

Informāciju sagatavoja:

Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Mob. tālr. +371 29683396 | E-pasts: k.balcare@gmail.com