Latgalē, tai skaitā Preiļu novadā, arvien vairāk redzam aktīvā tūrisma cienītājus – velotūristus. Arī ārvalstu tūrisma izstādēs viens no populārākajiem jautājumiem ir par velotūrismu reģionā – norādes, marķējums, infrastruktūra, veloceļi, kartes, noma u.c. Latgales reģionā līdz šim ir sastādīti un marķēti vairāki vietējās nozīmes velomaršruti novada vai vairāku novadu teritorijās, taču līdz pārējo Latvijas reģionu velotūrisma attīstībai mums vēl tāls ceļš ejams. Taču pēdējā pusgada laikā ir sperts milzīgs solis uz priekšu – Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” sadarbībā ar reģiona Tūrisma informācijas centriem, velo jomas speciālistiem un citiem ekspertiem, kā arī Ludzas rajona partnerību kā projekta iesniedzēju, sagatavoja projekta pieteikumu „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta pieteikums ir apstiprināts un nu sāksies tā īstenošana. Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās. Projektā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība “Balvu rajona partnerība”, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā – biedrība „Ludzas rajona partnerība”. Projekta aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  30.septembrim un projektu aktivitāšu īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 99 850,00 .

Tā kā Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadi nerobežojas ar topošo EuroVelo11 maršrutu un tieši projektā nevarēja piedalīties, novadu tūrisma speciālisti sagatavoja reģionālo velomaršrutu “Latgales zelta vidusceļš”, kura kopējais garums, šķērsojot piecu novadu teritoriju, ir 173 km. No tiem asfalta ceļa segums ar mazu transporta intensitāti ir apmēram 38 km, asfaltēts ceļš ar vidēju autotransporta intensitāti – 65 km, grants ceļi ar mazu autotransporta intensitāti – 50 km, bruģēti veloceliņi – 3 km, pārējais posms – lauku ceļi bez seguma un takas. Nesen tika saņemta ziņa, ka velomaršruts ir oficiāli piereģistrēts un tam piešķirts numurs 37. Velomaršruts tiks popularizēts EuroVelo11 maršruta mārketinga materiālos, kā arī Vidzemes tūrisma asociācijas izstrādātajās velokartēs. Drīzumā tūrisma un velojomas speciālisti tiksies, lai pārrunātu maršruta marķēšanas veidu un gaitu. Aicinām vietējos iedzīvotājos izturēties saprotoši pret marķējumu uz savās teritorijās esošajiem kokiem, lieliem akmeņiem un citur. Velotūrisma infrastruktūras attīstība reģionā noteikti veicinās pieprasījumu arī pēc velo nomas – uzņēmēji, sarosieties!

Informāciju sagatavoja:

Iveta Šņepste,
Preiļu novada TIC vadītāja