Preiļu novada Labklājības pārvalde jau ilgstoši no pamatbudžeta izmaksā vienu no pieprasītākajiem pabalstiem – dzīvokļa pabalstu. Divu nedēļu laikā, kopš februāra sākumā sociālie darbinieka uzsāka iesniegumu pieņemšanu minētā pabalsta saņemšanai, pieteikušies 79 novada iedzīvotāji – 63 trūcīgās personas un 16 pensionāri/ invalīdi, kopējai pabalstu summai sastādot 9240,00 euro.

Saistošie noteikumi paredz, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu novadā un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:

  • ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
  • nestrādājošs pensionārs un persona ar invaliditāti, kuru pensija ir līdz 265,00 euro mēnesī, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;
  • divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru dzīvoklī (mājoklī) deklarēto locekli nepārsniedz 225,00 euro mēnesī.

Jau vairākus gadus noteikta pabalsta apmēra diferenciācija atkarībā no apkures veida: ar malkas apkuri pabalsta apmērs ir 115,00 euro, ar centrālo apkuri – 130,00 euro. Vairumā gadījumu pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, bet noteiktās dienās joprojām to var saņemt skaidrā naudā kasē Labklājības pārvaldes telpās. Tāpat ir spēkā nosacījums, ka ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.

Tā kā ir vairāki kritēriji, kas liedz saņemt dzīvokļa pabalstu, individuālu konsultāciju iespēja saņemt gan pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs, gan Labklājības pārvaldes 1.kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikos. Iedzīvotāju ērtībai, informācija “vieglā valodā” atspoguļota infografikā, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapas sadaļā “Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem”.

2019.gadā, pensiju indeksācijas rezultātā, ievērojami samazinājies dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits  – tas piešķirts 190 trūcīgām  ģimenēm (2018.gadā – 207 ģimenēm) par kopējo summu 22 435,00 euro, kā arī 91 pensijas vecuma personai/ personai ar invaliditāti (2018.gadaā – 152 personām) par kopējo summu 96250,00 euro.

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, tam pieteikties var līdz kalendārā gada beigām.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga