Pašvaldībā Jaunatne

27. janvārī uz pirmo kopīgo sanāksmi (klātienē un tiešsaistē) pulcējās Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kurā nozares attīstībai kopīgas idejas virzīs pašvaldības speciālisti, t. sk. pārstāvji no policijas, Labklājības pārvaldes, jauniešu centriem u. c., kā arī biedrību un nevalstiskā sektora pārstāvji, un brīvprātīgie (par darbu komisijā tās locekļi atlīdzību nesaņem).

Tikšanās laikā tika skatīts komisijas darbības nolikuma projekts. Tāpat klātesošie no sava vidus balsojumā izraudzījās komisijas priekšsēdētāju un vietnieku. Vienbalsīgi par priekšsēdētāju tika izraudzīta biedrības “Jaunvide” pārstāve ar vairāku gadu pieredzi jaunatnes lietās Dagnija Dudarjonoka, bet vietnieka amatu ieņems aktīvs jaunietis, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgais Raivis Žihars. Par komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu domes deputātiem februārī būs jābalso Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un domes sēdē.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa