Pašvaldībā Iedzīvotājiem
Aizvadīta Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa Vērtēšanas komisijas trešā sēde, uz sabiedrības balsošanu tiek virzīti seši projekti

11. martā notika Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa Vērtēšanas komisijas trešā sēde. Sēdes laikā, saskaņā ar konkursa nolikumu, Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja Iveta Piziča sniedza atzinumus par konkursā iesniegto projektu īstenošanas iespējamību.

Projektu ideju konkursā tika iesniegti deviņi projekti. Vērtēšanas komisija vienbalsīgi apstiprināja Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas sniegto atzinumu un uz sabiedrības balsošanu nolēma virzīt sekojošus sešus projektus: 

“Saunas pagasta atpūtas laukuma labiekārtošana” (iesniedzējs Dairis Dolģis), kura ietvaros plānots izveidot labiekārtotu atpūtas vietu Saunas pagasta atpūtas laukumā, kur iedzīvotāji varētu atpūsties un nodarboties ar sportu.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Vingrošanas rīku kompleksa uzstādīšana;
 • Šūpuļtīklu izvietošana;
 • Piknika galdu un soliņu uzstādīšana;
 • Ugunskura vietas ierīkošana;
 • Informācijas stenda uzstādīšana.

“Žārej gaļi Geļenovā!” (iesniedzējs Anita Zaiceva), kura ietvaros plānots veicināt parka apmeklētāju fizisko un garīgo spēju atjaunošanu un tūrisma attīstību Preiļu novadā,  turpinot labiekārtot ainavisko Rušonas pagasta pērli - Geļenovas parku.

 Projektā plānotās aktivitātes:

 • Izveidot atpūtas zonu Geļenovas parka DR daļā izvietojot piecas atpūtas nojumes ar galdu un diviem soliem, pieciem stacionāriem griliem, pieciem parka solu komplektiem apkārt kokiem un astoņiem koka atpūtas zviļņiem;
 • Labiekārtot Bicānu ezera nogāzi un krastu, izveidojot piecas kāpņu konstrukcijas pieejai pie ezera.

“Lapenes ierīkošana Jasmuižas parkā” (iesniedzējs Ilze Valaine), kura ietvaros plānots izveidot labiekārtotu atpūtas vietu, iekļaujoties Jasmuižas kopējā parka kompleksā, kur iedzīvotāji varētu atpūsties un baudīt dabas skaistumu.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Lapenes ierīkošana ar soliem un galdu;
 • Ugunskura vietas ierīkošana;
 • Informācijas stenda uzstādīšana.

“Esam aktīvi Sīļukalnā” (iesniedzējs Iveta Sondore), kura ietvaros plānots izveidot āra trenažieru laukumu Sīļukalnā, kur iedzīvotāji varētu nodarboties ar sportu un uzlabot savu fizisko veselību.

Projektā plānotās aktivitātes (Sīļukalna sporta laukuma teritorijā):

 • Āra trenažieru kompleksa uzstādīšana;
 • Sēdvietu izveide;
 • Āra tualetes uzstādīšana.

“Pieniņu ezera peldvietas atjaunošana” (iesniedzējs Kaspars Krusts), kura ietvaros plānots atjaunot Pieniņu ezera peldvietu, ierīkojot labiekārtotu pludmales zonu ar peldvietu, ģērbtuvēm, soliņiem un atkritumu tvertnēm.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Peldvietas tīrīšana no ūdensaugiem un atkritumiem;
 • Peldvietas ierīkošana ar smilšu klājumu;
 • Ģērbtuvju uzstādīšana;
 • Soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšana.

 “Vasals Gaļānūs!” (iesniedzējs Renāte Stikāne), kura ietvaros plānots izveidot jaunus vides elementus.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Sīpolpuķu, ziemciešu un kokaugu stādījumi Galēnu parkā;
 • Vides objekta “Vasals Gaļānūs” izvietošana pagasta centrā.

Virzīšanai uz sabiedrības balsošanu noraidīti trīs projekti, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 62.panta pirmo punktu:

 • “Saimniecību  norāžu zīmju uzstādīšana”, iesniedzējs biedrība “Sabiedriskais centrs “Līči””;
 • “Vides pieejamība Starptautiskas nozīmes svētvietai Aglonas bazilika”, iesniedzējs Daumants Abrickis;
 • “Silajāņu ambulances ēkas teritorijas labiekārtošana, stāvlaukuma izbūve, akas nojumes un remonta izbūve, informācijas stenda izgatavošana un izbūve”, iesniedzējs Inga Rivča.

Atbilstoši konkursa nolikuma 47. punktam, Vērtēšanas komisijas lēmums par projekta pieteikuma noraidīšanu, kā arī par projekta nodošanu balsošanai tiks paziņots iesniedzējam 10 darba dienu laikā no attiecīgās komisijas sēdes dienas.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, balsošana tiks organizēta ar aplikāciju Lemejs.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem, kā arī manuāli pagastu pārvaldēs. Tuvākajā laikā sekos informācija par balsošanas uzsākšanu. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un Facebook lapā.

Informāciju sagatavoja

Ineta Liepniece

Vecākā eksperte sadarbībā ar NVO
ineta.liepniece [at] preili.lv