Kultūrā

UNESCO nedēļā, kas norisināsies no 10. līdz 16. oktobrim, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina izzināt, novērtēt un apceļot kultūras un dabas mantojumu Latvijā, kopā svinot Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienu.

Mantojuma saglabāšana un aizsardzība ir viena no nozīmīgākajām un pasaulē redzamākajām UNESCO darbības jomām. Šogad UNESCO nedēļa “Radošāki, stiprāki, cilvēcīgāki mantojumā. Pasaules mantojuma konvencijai 50” tiek veltīta vienam no svarīgākajiem kultūras un dabas mantojuma stūrakmeņiem, kas palīdz apzināt un sargāt vēsturiski, mākslinieciski un zinātniski nozīmīgākās vietas pasaulē – Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, kas tika pieņemta 1972. gada 16. novembrī.

“Pēdējo piecu desmitgažu laikā konvencija kā globāls normatīvais instruments ir palīdzējis aizsargāt un popularizēt cilvēces dārgumus un tā ir mainījusi veidu, kā mēs vērtējam mantojumu. Arī turpmāk UNESCO vēlas aktualizēt jautājumu par kultūras mantojuma vērtību un lomu sabiedrības attīstībā,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. ”Tādēļ konvencijas 50. gadadienas sauklis ir “Turpmākie 50: Pasaules mantojums kā izturētspējas, cilvēcības un inovāciju avots” un starptautiskās programmas galvenie tematiskie stūrakmeņi ir klimata pārmaiņas un mantojuma saglabāšana, digitālā transformācija, atveseļošanās pēc Covid-19 un ilgtspējīgs tūrisms.”

Ceturtdien, 13. oktobrī, kultūras institūciju darbiniekiem notiks britu muzeju eksperta Henrija Makgī (Henry McGhie) seminārs par gatavību krīzēm un katastrofu riska mazināšanu. Lai piedalītos seminārā, interesenti ir aicināti pieteikties. Semināru finansiāli atbalsta Britu Padome.

Piektdien, 14. oktobrī, plkst. 20.00, ikviens interesents ir aicināts izzināt UNESCO Pasaules mantojuma programmu un tajā iekļautās pasaules un Latvijas kultūras un dabas mantojuma vietas, piedaloties tiešsaistes erudīcijas spēlē. Spēlē ir aicināti piedalīties gan skolēni, gan pieaugušie. Reģistrācija spēlei drīzumā tiks izziņota UNESCO LNK tiešsaistes vietnē.

Nedēļas nogalē, 15. un 16. oktobrī, ikviens interesents ir gaidīts Latvijas mantojuma vietās, kas iekļautas UNESCO Pasaules un Latvijas nacionālajā sarakstā, – Rīgas vēsturiskajā centrā, „Strūves ģeodēziskā loka” punktos Jēkabpilī un Sestukalnā, Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī, Kuldīgā, Daugavas lokos un Rundāles pilī, dārzā un meža parkā. Šajās vietās ir iecerētas tematiskas aktivitātes.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālr. +371 67325109

E-pasts: office@unesco.lv

www.unesco.lv

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ne vien piedalīties UNESCO nedēļas 2022 pasākumos, bet arī dalīties ar savu pieredzi, izmantojot mirkļbirkas #UNESCOnedēļa2022, #UNESCOLatvijasDārgumi.

UNESCO veidotais Pasaules mantojuma saraksts apkopo pasaulē vēsturiski, mākslinieciski un zinātniski nozīmīgākās kultūras un dabas mantojuma vietas. Latvija var lepoties, ka tur iekļauts Rīgas vēsturiskais centrs, novērtējot tā viduslaiku un vēlāko laiku pilsētbūvniecisko struktūru, koka arhitektūru un izcilos jūgendstila paraugus. Kā arī izcilās ģeodēzisko uzmērījumu sistēmas „Strūves ģeodēziskais loks” divi punkti Jēkabpilī un Sestukalnā. Izcilas kultūras un dabas vērtības atrodamas arī UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā – Grobiņas arheoloģiskais ansamblis, Kuldīga/Goldingena Kurzemē, Daugavas loki un Rundāles pils apbūves ansamblis ar dārzu un meža parku.

Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību veltīto UNESCO nedēļu 2022 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, Rīgas domi, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Augšdaugavas, Krāslavas novadiem, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Rundāles pils muzeju.

UNESCO nedēļa Latvijā ik gadu norisinās kopš 2011. gada. Tā ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Par UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 193 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski. Plašāk: www.unesco.lv un Facebook.com/UNESCOLNK.

Informāciju sagatavoja:

Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Mob. tālr. (+371) 29683396 | E-pasts: k.balcare@gmail.com