Atbalsts Ukrainai

Paredzams, ka arī 2023. gadā turpināsies Ukrainas civiliedzīvotāju iekārtošanās Latvijas darba tirgū. Tāpēc, lai Nodarbinātības valsts aģentūra varētu turpināt sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmaksāt vienreizēju nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (620 eiro), tiks nodrošināti 1,24 miljoni eiro atbalsta sniegšanai vēl 2000 Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tas varētu būt pietiekami 2023. gada pirmajam ceturksnim. Nākamais finansējuma pieprasījums tiks sagatavots atkarībā no darbā iekārtošanās tendencēm.

To paredz Ministru kabineta rīkojums “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai””, kas otrdien, 17. janvārī, tika pieņemts valdības sēdē.

Līdz 2023. gada 9. janvārim nodarbinātības uzsākšanas pabalstu bija pieprasījuši 10 740 Ukrainas civiliedzīvotāji, savukārt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu – 91 Ukrainas civiliedzīvotājs. 2022. gadā kopumā Labklājības ministrijai šim nolūkam tika piešķirts finansējums 5,65 miljonu eiro apmērā, kas paredzēja nodrošināt pabalsta izmaksu 11 300 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Tāpat Ukrainas civiliedzīvotājiem joprojām tiek nodrošināta iespēja saņemt visus Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtos pakalpojumus, tajā skaitā piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kuros līdz 2023. gada sākumam jau bija piedalījušies 1198 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
+371 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv