Preiļu novadā Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina klientus valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā savas un citu cilvēku drošības dēļ nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus:

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju, aicinām rādījumus NENODOT PAPĪRA FORMĀTĀ, proti, nemest ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņojumus Komunālo maksājumu norēķinu daļas pastkastītē (N. Rancāna iela 3a, Preiļi).

Lai nodrošinātu precīzāku ūdens patēriņa uzskaiti, aicinām rādījumus iesniegt laika periodā no tekošā mēneša 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai!


SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”