Logo

Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās vairāku mēnešu garumā turpinās būvdarbi, kas vērsti uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.

Intensīvāk darbi abās skolās noritējuši vasaras mēnešos. Ģimnāzijā internāta korpusa 1.stāvā atjaunotas mācību telpas, gaitenis, tajos nomainot grīdu segumu, veikta sienu un griestu apdare, izbūvēta dzīvojamā istabiņa personām ar pārvietošanās traucējumiem. Dienesta viesnīcas abos stāvos atjaunotas dažas dzīvojamās istabiņas, sanitārie mezgli un koplietošanas telpas. Šobrīd turpinās būvdarbi ģimnāzijas vecā korpusa 1.stāvā, kur tiek atjaunotas mācību klases un sanitārie, veikta inženiertīklu nomaiņa. Visas mācību telpas ieguvušas jaunas durvis. Sporta zālē atjaunotas ģērbtuves un sanitāro mezglu telpas. Ģimnāzijas būvdarbus veic SIA “BORG”. Tiek plānots, ka darbi tiks pabeigti oktobrī, pēcāk sekos ēkas nodošanas ekspluatācijā process un jaunas inventarizācijas lietas izstrāde, jo tikušas pārbūvētas vairākas telpas, līdz ar to mainot to sākotnējo pielietojumu.

Preiļu 1.pamatskolā būvdarbi plānoti līdz decembrim, tos veic SIA “Jēkabpils PMK”. Šobrīd visaktīvāk darbs noris vecajā mācību korpusā, kas tiek pilnībā pārbūvēts- gan mācību telpas, gaiteņi, sanitārie mezgli, kāpnes, inženiertīkli. Tā ir skolas daļa, kura nav tikusi atjaunota kopš 20.gadsimta 50.gadiem, līdz ar to ir darbu ziņā ir apjomīgākā. Visās telpās tiek mainīts grīdas segums, griestu un sienu apdare, arī telpu plānojums, tādā veidā padarot gaiteņus plašākus un ērtākus skolēniem starp stundu laikā. Jaunajā mācību korpusā atjaunotas dažas mācību telpas, sanitārie mezgli. Pilnībā pabeigts arī pie pamatskolas esošais sporta laukums, kas vairākus gadus atradās sporta nodarbību vadīšanai nepiemērotā stāvoklī. Tajā ir uzstādīti vingrošanas rīki, zaļais segums.

SAM 8.1.2 projekta mērķis ir veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Vienošanās starp Preiļu novada domi un CFLA noslēgta aprīļa sākumā par kopējo līguma summu 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 132 918,63 eiro, pašvaldības finansējums 398 755,89 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro.

Projekta ieviešanas termiņš 2020.gada 31.decembris.

Informāciju sagatavoja

Līga Upeniece
Attīstības daļas projektu vadītāja

Ieskaties būvdarbu norisē: