Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Ir pienācis pavasaris ar tam atbilstošiem laikapstākļiem, līdz ar to SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē par apkures sezonas tuvošanos noslēgumam.

Preiļos daudzdzīvokļu māju siltummezgli darbojas automātiskā režīmā, pielāgojoties āra gaisa temperatūrai. Centrālās apkures atslēgšana pilnībā notiek, ja āra diennakts vidējā gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir virs +8°C.

Taču gadījumos, ja apkures atslēgšana nepieciešama ātrāk, ir jāgriežas SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ar iesniegumu vai zvanu no daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas (mājas vecākais), vai arī saņemot 50 % + 1 balss dzīvokļu īpašnieku piekrišanu.

Kontaktinformācijai
SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" Siltumapgādes daļas vadītājs Uldis Kazāks, t. +371 29473811.
E-pasts iesniegumu iesūtīšanai - psaimnieks@preili.lv