Pašvaldībā

Pamatojoties uz Pašvaldību likumā noteikto, ar š. g. 1. janvāri iedzīvotājiem tiek nodrošināta lielāka līdzdalība un iesaiste pašvaldības darbā. Vēlamies informēt, ka turpmāk visu komiteju sēžu darba kārtības pirms to norises būs publicētas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv sadaļā “Paziņojumi par domes un komiteju sēdēm”, bet pēc to norises tiks publicēti arī video ieraksti. Komiteju sēdes noteiktas kā atklātas, bet vajadzības gadījumā tās daļa var tikt pasludināta par slēgtu, ievērojot Pašvaldību likuma 27. panta ceturtajā daļā noteikto.

Savukārt domes sēdes būs skatāmas tiešsaistē – līdz pārejai uz vienoto pašvaldību mājaslapu (provizoriski līdz 01.04.) sēdes tiks translētas sociālā tīkla Facebook pašvaldības lapā, pēc tam mājaslapā.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.preili.lv un www.facebook.com/preili.lv/.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa